Mataotao ʻi he ʻēlia ʻo e hōtel

--feʻunga ʻi he hotele mo e ʻapi ʻi he sametime

Fili ke laka hake he 1000 ngaahi hotele.
Fakapatonu ki hoʻo ngaahi matapa sioʻata.
Aʻu ki he 8 maluʻi taʻu ʻe 120 tupu 10 ngaahi taʻu ʻo e ngaue.
7 ʻOku hanga ʻe he ngaahi taʻu ʻoku liʻoa ki he fakatotolo mo e fakalakalaka ʻo ʻai ke tau taukei ʻi he founga puipui fakamisini.

Fakaʻuli ʻi he Mode: Torque drive kehekehe
Toku: 0.8NM-2Nm
Kavenga malu: 100kilo ʻe

Ko e hā ʻOku Tau Fili Ai Kimautolú

ʻOku tau lau ia ko ha ongoʻi fatongia ke fakaleleiʻi hoʻo palopalema sunshade, ka ʻoku ʻikai ngata pe ʻi hono fakatau atu

Aʻu ki he 8 taʻu ʻe ua ki he moto fakatouʻosi&muimuiʻi

Ngaue fakakaumeʻa ʻa e ʻuluaki fanau ʻi he ngaueʻanga–ʻoku tau keli loloto, ʻoku tau fakakaukau lahi ange.

KO ʻETAU KOLOA

ARRIVALS FOʻOU

M300-Hotele fakapalofesinale fakapatonu e moto ʻa e puipui

M300Lite-Mataotao ʻi he puipui ʻo e ʻapi

M300Pro-Fakapatonu fakamisini drapery brushless moto

Tubular e moto ki ha ngaahi ʻata lahi

Tuʻunga lelei fakapatonu e puipui fakamisini

Pelu pelupelu taʻe ngata ʻa e puipui ʻo e S

Toʻotoʻo ʻa e control ʻoku ne puleʻi ʻa e puipui fakamisini

AʻU KI HE 8 MALUʻI TAʻU

Lomiʻi ke maʻu e fuofua meʻa ke ke aʻusia ʻi he qulity maʻolunga ko ʻeni

KO E ʻULUAKI 5+5 ʻI HE FAʻA NGAUE

5 maluʻi taʻu ʻe ua ki he ongo halanga ʻo e moto

AʻU KI HE 8 MALUʻI TAʻU

Lomiʻi ke maʻu e fuofua meʻa ke ke aʻusia ʻi he qulity maʻolunga ko ʻeni

KO E ʻULUAKI 5+5
ʻI HE FAʻA NGAUE

5 maluʻi taʻu ʻe ua ki he ongo halanga ʻo e moto

KO ʻETAU KOLOA

ARRIVALS FOʻOU

MĀLŌ E LELEI

FOSHAN LVTRON E PUIPUI. LTD

Foshan Lvtron fakamisini Co., Ltd fokotuʻu ʻi Sepitema 2013, Ko e tokotaha pe ia ʻoku ne ngaohi ʻa e tekinolosia ʻoku fakatefito ʻi he R & D,palani,Manufacturing, Ko hono fokotu'u mo hono fakatau atu 'o e pa'anga 'i he hotele 'oku ne puhi mo muimui'i e ngaue.

KO E MEʻA NE TAU FAI

KO ʻETAU NGAUE

Hotele fetuʻu ʻe nima

Hotele fakakomesiale

Fale & ʻapi

FEHUʻI HE TAIMI NI